Aktiviteter

Aktiviteter:


Hver 14. dag er vi til gymnastik og ca. en gang om måneden er vi i bogbussen, og til salmesang i kirken. Ind imellem mødes vi med kollegaer og deres børn for at lave fælles aktiviter. Herved lærer børnene også at begå  sig i størrer grupper, og det sociale samvær styrkes, hvilket er vigtigt når de skal videre til børnehaven.


Som udgangspunkt er det mig der planlægger dagens aktiviteter, men når børnene når en vis alder er det ofte, det der fanger deres opmærksomhed, og det de har lyst til vi laver.


Aktiviteterne kan f.eks. være sang og musik, lave puslespil, perler, spille spil, el. gå og kravle på balance og forhindringsbane. Det kan også være kreative aktiviteter som at male, tegne el. skabe ting af det vi finder i naturen.


Vi vil også tage på tur ud af huset. Det kan være besøg i børnehaven, på biblioteket el. bondegårds-besøg. Det kan også være en arrangeret tur med forældres deltagelse, hvor vi i fællesskab bestemmer hvor turen går hen.
www.baalhoejprivatedagpleje.com - Lone Svendsen - Bålhøj 12 - 9700 Brønderslev -  mobil: 27284863 -  mail: baalhoejprivatedagpleje@gmail.com