Læring / stjernestunder

Læring / stjernestunder:


Her ses eksempler på nogle af de aktiviteter vi laver i dagplejen. Med aktiviteterne er målet at styrke børnene socialt, sprogligt, motorisk og sanseligt. Selvværdet skal styrkes, børnene skal være en del af fælleskabet, og udfordres i forhold til alder og udvikling, så de bliver klar til børnehave.

-----------------------------


Børnene laver plantespande


Først males spandene i flotte farver. Senere fyldes de op med jord, og så er de klar til at vi kan plante jordbær i dem. Sommeren over passer børnene hver deres plantespand, og følger med i hvordan det hele vokser.

Når vi går på sommerferie får børnene deres spande med hjem.

 

Med denne aktivitet får vi styrket sanserne, finmotorikken, sproget og  ikke mindst det sociale i  at være fælles om at lave/skabe noget.                                                           


                          --------------------------------
Til fastelavn laver vi fastelavnsmasker, maler katte til ophæng, og til vores fastelavnsris. Vi øver selvfølgelig også sangene " Fastelavn er mit navn" og "Kan du gætte hvem jeg er?".

Sammen med byens og oplandets private børnepassere holder vi fastelavnsfest til gymnastik, og børnene er traditionen tro festligt klædt ud.             

Når der males/dekoreres får børnene stimuleret deres motorik (den proprioceptive sans = muskel- led sansen). De maler med fingre og pensler, sætter pailetter på, og klipper små stykker af karton til at lime på. Den taktile sans (følesansen) stimuleres når de mærker på de materialer de arbejder med.


Til fastelavnsfesten slår vi katten af tønden, synger, leger og hygger os med fastelavnsboller og de lækkerier som er i tønden. Her bliver motorik og sanser også stimuleret. Det sociale med de andre børn styrkes - vi øver os i at vente på tur når der skal slås til tønden, og lærer at færdes i en stor forsamling. Børnene bliver en del af et større fællesskab, hvilket er med til at give dem selvværd.
www.baalhoejprivatedagpleje.com - Lone Svendsen - Bålhøj 12 - 9700 Brønderslev -  mobil: 27284863 -  mail: baalhoejprivatedagpleje@gmail.com