Målsætning

Målsætning:


•Skabe trygge og genkendelige rammer for barnet.


• Være nærværende og aktiv, så vi sammen kan gøre dagen indholdsrig.


•Skabe en god kommunikation mellem forældre og mig, så vi sammen kan skabe det bedste for dit/jeres barn.


•Tilrettelægge hverdagens aktiviteter i forhold til barnets alder, udvikling og behov, så barnet stimuleres socialt, sprogligt, motorisk og personligt.


For at kunne realisere disse mål arbejder jeg ud      fra de seks pædagogiske læreplanstemaer som er flg.:       

                                                                           

       - Personlige kompetencer

       - Sociale kompetencer   

       - Sprog

       - Krop og bevægelse                     

       - Natur og naturfænomener                     

       - Kulturelle udtryksformer og værdier 

             

Som dokumentation for dette har hvert barn en "Barnets Bog" med små historier og billeder som beskriver de ting vi laver, og de oplevelser vi har med hinanden. Mappen får børnene selvfølgelig med hjem som et evigt minde om deres tid i den private pasningsordning..
www.baalhoejprivatedagpleje.com - Lone Svendsen - Bålhøj 12 - 9700 Brønderslev -  mobil: 27284863 -  mail: baalhoejprivatedagpleje@gmail.com