Privat pasning / Forsikring / Priser

Privat  pasning/dagpleje:

 

Privat pasning/dagpleje er en selvstændig pasningsordning.

Jeg er godkendt af kommunen, og må modtage op til 5 børn. I min  børnegruppe er der som udgangs-punkt fire børn, dog vil jeg i perioder gerne modtag femte barn. Forældrene køber børnepasning hos mig. Der kan søges tilskud til privat børnepasning, som maksimalt udgør 75 % af den månedlige udgift til den private pasning. Evt. søskenderabat  i børnehave og SFO bibeholdes.

I Brønderslev - Dronninglund Kommune er det besluttet at børnene skal begynde i børnehave den 1. i den måned de fylder to år og ti mdr.  


Har et barn f.eks motoriske el. sproglige vanskelig-heder er det muligt at I som forældre, og jeg kan søge om proffesionel støtte hertil ved PPR ( Pæd-gogisk Psykologisk Rådgivning). Bevilliges dette vil der ud fra en vurdering af barnet gives råd og vejledning til, hvordan vi i samarbejde kan fremme udviklingen hos det enkelte barn. Vurderes det at barnet har brug for at  blive længere tid i pasning pga. sine vanskeligheder, gives der tilskud indtil barnet er parat til børnehave.   


Yderligere informationer kan ses på Brønderslev Kommunes hjemmeside - Skole og Uddannelse


Forsikring:


Forældrene er selv ansvarlig for at tegne ulykkes-forsikring på barnet.


Medbragt legetøj er på eget ansvar.


Priser:


Fuldtids plads med pasning i op til 48 timer pr. uge.


Pris:  7.300,00 kr. pr. mdr. 

Tilskud i 2020 : 5.122,00 kr. pr. mdr.

Egen betaling: 2.086,00 kr. pr. mdr.

Tilskud til børn fra 2 år og 10 mdr. til bh-klasse: 3.086,00 kr. pr. mdr.


Her i pasningen er det muligt for barnet at blive til det fylder tre år. Dette aftales ved opstart, men er der ledig plads de flg. mdr. er det muligt at forlænge kontrakten. Jeres egen betaling vil være ca. det samme beløb, tilskuddet bliver dog mindre.


Tilskud og betaling for pasning betales forud.


Tilskuddet udbetales til forældrene sidst i måneden.

Forældrene indbetaler det fulde beløb til min konto sidste dag i måneden via PBS.

 

Begge takster reguleres ved årsskiftet.

www.baalhoejprivatedagpleje.com - Lone Svendsen - Bålhøj 12 - 9700 Brønderslev -  mobil: 27284863 -  mail: baalhoejprivatedagpleje@gmail.com